„Probudíme ve vás závislost na architektuře.“

Architektura je pro nás vším!

Architektura je prostor kolem nás, který nás každodenně ovlivňuje, aniž bychom si to uvědomovali.

Chceme se podílet na kvalitním prostředí, jak veřejných prostorů a komerčních objektů, tak soukromých rodinných domů. Chceme naučit lidi vnímat prostor kolem sebe a pečovat o něj. Už v historii se kvalita architektury odrážela na vyspělosti společnosti. Pojďme zlepšit svět. Každý kvalitní objekt je střípkem skládačky k lepšímu prostředí, ve kterém žijeme.

Naší filozofií je minimalismus a jednoduchost s důrazem na detail.

Ing. arch. Dan Merta

Již při studiu na Fakultě Architektury ČVUT jsem se rozhodl jít vlastní cestou a společně jsme založili studio MDMA Architects, které baví nejen nás, ale i klienty.

Ing. arch. Věra Nagyová

Minimalismus není jen fráze, je to životní nastavení, což v architektuře platí dvojnásob. Prostor, ve kterém žijeme nás ovlivňuje každý den. Chci pomáhat světu, aby byl lepší.

Ing. arch. Jan Studený

Architekt, projektant a majitel YDS Architekti s.r.o. Externí spolupráce v oblasti projekčních prací a stavebních konstrukcí.